Допълнително Меню

Измерване на съпротивлението и абразивната устойчивост

тестер за измерване на съпротивлението

Тестер за измерване на съпротивлението и абразивоустойчивост при триене

 

Стандарт: EN 1097-8 / EN 1338, 1339, 1341, 1342 / EN 13036-4 / EN 1436 / ASTM
Устройството може да се използва в лаборат.и полеви условия за измерване на:
– Повърхностното триене и съпротивлението при триене
– Изпитване на абразивната устойчивост
Устройството измерва загубата на енергия при движение гумения край на слайдера (плъзгача) по изпитваната повърхност. Уредът притежава надеждна система за регулиране на височината на движещия се маховик.
В окомплектовката са включени:
– Прозрачна линия за измерване на  дължината на плъзгането
– Термометър от –10 до +110°C за измерване температоурата на изпитваната повърност
– Сгъваемо столче, бутилка за промиване, четка, комплект инструменти за сглобяване.
– Кутия за транспортиране, сертификат за калибриране съгласно изискванията на EN 1097-8.
Доставя се без резервни слайдери (плъзгачи), които трябва да се поръчат отделно в зависимост от типа на извършваните анализи.

съпротивление и абразивоустойчивост

Апарат по Micro-Deval

 

Стандарти: EN 1097-1 / NF P18-572 / NF P18-576 / UNE 83115 / CNR N° 109
Използва се за определяне на устойчивостта на скални добавъчни на абразивно изностване.
Конструкцията на машината е от здрави стоманени профили, върху които се поставя специално устройство за стоманените цилиндри.
Върху машината мога да се поставят до 4 работни цилиндъра с диаметър 200 и дължина 154mm.
Машината има отделен дигитален контролен модул с брояч.
Съгласно изискванията за безопасност на ЕС машината е оборудвана със защитен кожух, който от вътрешната страна има звукопоглъщаш материал за намаляване на шума. При отваряне на капака на защитния кожух микроизключвател прекъсва захранвенато към машината и цилиндрите спират да се въртят.

машина по Девал

Апарат по Deval

 

Стандарти: NF P18-577 / ASTM D2-33
Използва се за определяне на степента на износване на скални добавъчни по сух и по мокър метод.
Конструкцията на машината е от здрави стоманени профили, върху които са монтирани 2 цилиндъра.
Машината има отделен дигитален контролен модул с брояч и два отделни колекторни съда, които се поставят под цилиндрите.
Съгласно изискванията за безопасност на ЕС машината е оборудвана със защитен кожух. При отваряне на капака на защитния кожух микроизключвател прекъсва захранвенато към машината и тя спира.

абразионен тестер по Боме

Апарат по Deval

 

Стандарти: NF P18-577 / ASTM D2-33
Използва се за определяне на степента на износване на скални добавъчни по сух и по мокър метод.
Конструкцията на машината е от здрави стоманени профили, върху които са монтирани 2 цилиндъра.
Машината има отделен дигитален контролен модул с брояч и два отделни колекторни съда, които се поставят под цилиндрите.
Съгласно изискванията за безопасност на ЕС машината е оборудвана със защитен кожух. При отваряне на капака на защитния кожух микроизключвател прекъсва захранвенато към машината и тя спира.