Допълнително Меню

Учебно лабораторно оборудване

Лабораторна Техника > Каталог лабораторно оборудване > Учебно лабораторно оборудване
Учебно лабораторно оборудване

В последните години фирма НЕОЛАБ ООД утвърди своите позиции и в областта на учебното лабораторно оборудване за специализираните кабинети по химия, физика и биология в училища, школи, университети и институти. Богатата номенклатура от учебни модели, набори и помагала правят образователния процес много по-интересен, а изучавания материал увлекателен и лесно достъпен.  Ние можем да ви съдействаме, за да направите най-добрия избор и да доставим много и разнообразни модели, учебни релефни табла, микроскопи и друго оборудване за кабинетите по биология. Контактите ни с различни водещи производители на учебно лабораторно оборудване ни дават възможността да доставим висококачествени разнообразни и атрактивни набори и принадлежности за провеждане на ефектни експерименти по физика и химия.  

Каталог на предлаганото Учебно Лабораторно Оборудване