микроскопи

Оптичните уреди са устройства, в които излъчване в съответна област на светлинния спектър (в ултравиолетовата, видимата и инфрачервената част) се преобразува (пропуска, отразява, пречупва, поляризира). Обикновено под термина „оптични уреди” се разбират устройства, които работят във видимата част на светлинния спектър.

Основни характеристики на оптичните уреди са:
– Способността им да концентрират излъчването от светлинния източник
– Способността им да различават съседни елементи в едно изображение, т.е. това е разделителната способност
– Съотношението между размерите на предмета и неговото изображение формира възможностите за увеличение на уреда.

За много оптични уреди определяща характеристика е размерът на зрителното поле, т.е. това е ъгъла под който от центъра на уреда се виждат крайните точни на наблюдавания обект. 
Разделителната способност е характеристика, която показва способността на оптичните уреди да дават контрастно изображение на две възможно най-близки една до друга точки в обекта.