Категории:
уплътняващи масички

Уплътняващи масички 
Стандарти: EN 196-1

Това са специално конструирани уплътняващи масички, които се за използват при запълването и предварителната подготовка формите за изготвяне на проби на циментови гредички с размери 40x40x160 mm в три-модулна форма. Машината се състои от специална подвижна платформа върху, която неподвижно се закрепва три-модулната форма. Платформата извършва стръскващи движения съгласно изискванията на стандарта – 60 стръсквания за минута.
Височината на падане и съответно стръскване на формата е 15,0 mm. Уредът е оборудван с отделен дигитален контролер, на който са монтирани основния ключ за вкл./изключване на захранването на уреда, автоматичен брояч за извършваните стръсквания и бутон за старт/стоп на работата на уреда

Scroll to Top