Категории:
ръчен апарат на Вика

Апарат на Вика – ръчен 
Стандарти: EN 196-3:2005 / EN 13279-2 (gypsum) / EN 480-2 / ASTM C187, C191 / AASHTO T131 / DIN 1196, 1168 / BS 4550 / NF P15-414, P15-431

Апаратът се състои от плъзгаща се тежест от 300 g, градуирана скала с показалец, пестик за определяне на гъстотата на разтвора с диаметър 10 mm, стъклена плоча, държач на иглите, който стабилизира тяхното положение. 

Автоматичен апарат на Вика

Автоматичен апарат на Вика – „VICATRONIC“ 
Стандарти: EN 196-3:2005 / EN 13279-2 (gypsum) / EN 480-2 / ASTM C187, C191 / DIN 1168, 1196 / BS 4550 / UNE 80102 / NF P15-414, P15-431

Напълно автоматичен уред за определяне на началното и крайно време на свързване на различни циментови, бетонови и гипсови разтвори. Апаратът се отличава с изключителна прецизност и повтаряемост на резултатите. Отчетените данни се документират от вградения принтер.
„Vicatronic” има специален софтуер, който контролира автоматичното изпълняване на тестовете съгласно всички съответни международни стандарти. Операторът има възможност да въвежда индивидуални параметри и да създава свои тестови програми. Стандартната сонда (с тегло 300 g) и пенетрационната игла (с диаметър 1,13 mm или 1,00 mm) могат да извършват свободно или контролирано падане. Общата продължителност на теста и периода между две отделни пенетрации могат да бъдат задавани в обхвата от 0,5 до 999 минути. По време на теста могат да се диференцират и 5 различни фази на пенетрации (с различен период между два отделни падания на сондата).

Уредът има възможност да пресмята, визуализира и разпечатва следната информация:

  • Време от момента на пенетрацията
  • Време от началото на теста
  • Време, което остава да следващата пенетрация
  • Време, което остава да края на теста
  • Брой пенетрации, които са направени и брой пенетрации, които остава да бъдат направени

Vicatronic има възможност да съхранява, както всички параметри свързани с дадено тестово изпитване, така и отчетените резултати по време на самото тестване. В паметта на уреда могат да се запазват до 50 набора данни.

Scroll to Top