Категории:
модели по физика, динамо

Модел на динамо
Учебен модел демонстриращ превръщането на механичната енергия в електрическа и принципа на работа на просто динамо.
Устройството е монтирано на стабилна база и може да генерира променлив и постоянен ток, като това се индикира чрез светването на монтираните в основата крушки.   

Цена: 98,00 лв. (без ДДС)

модел на мотор

Схематичен модел на мотор
Учебният модел визуализира принципа на работа на DС мотора. Моделът се състои от двойка разглобяеми магнити,  което улеснява промяната на поляризацията и посоката на въртене. За работата на модела е необходимо подаване на захранване 1,5-6V DC.
Размери: 120x50x90 mm

Цена:
48,00 лв (без ДДС)

възпламеняващо бутало

Учебен модел „Възпламеняващо  бутало“
Учебен модел демонстриращ процесът на възпламеняване при рязко компресиране на въздуха. При рязко спускане на буталото, поставения в цилиндъра фитил (памук) се възпламенява, а при издигане на буталото, компресията намалява и температурата спада.
Устройството е с височина 300mm 

Цена:
74,00 лв. (без ДДС)

Скачени съдове

Модел на скачени съдове
Учебният модел демонстриращ основния принцип на скачените съдове се състои от 4 стъклени тръби, всяка от които е с различен диаметър и има различна форма. Тръбите са свързани в долната част чрез обща хоризонтална стъклена тръба. Моделът е  монтиран на стойка.

Цена: 46,00 лв (без ДДС)

кинитечна теория на газовете

Учебен модел „Кинетична теория на газовете“
Учебен модел за демонстрация на кинетичната теория на газовете, чрез която се обяснява молекулярното движение на газовете, разреждането на въздуха с увеличаване на надморската височина, увеличаване на налягането / обем с повишаване на температурата и др. Устройството се състои от прозрачна цилиндрична тръба, затворена в горната част чрез капак и с гумена диафрагма в основата; Основата на цилиндъра е свързана към захранващия блок, в който при подаване на ниско напрежение се получава колебателно движение, което се предава на диафрагмата. Комплектът включва набор от малки метални топчета и диск за зареждане в горната част.

Цена: 117,00 лв. (без ДДС)

генератор на Wimshurst

Електростатичен генератор на Wimshurst 
Това е класическо устройство за генериране на високи електростатични потенциали, които при благоприятни условия могат да предизвикат поява на искри с дължина до 7 cm.

Устройството е оборудвано с 2 акрилни плочи всяка, от които е с диаметър от 25cm, върху които радиално са монтирани алуминиеви сектори. Двете плочи са разположени паралелно и се въртят в противоположни посоки посредством система от ролки и ремъци. Моделът на електростатичен генератор има две пресечени пръчки в краищата, на които са поставени газоразрядни сфери. Зарядът може да бъде акумулиран в двата високо капацитивни Leyden съда. Искрата се произвежда с прекъсвания благодарение на постоянното движение на двете кръгли плочи.
Когато машината се завърти, сферите започват да натрупват заряд, като прехвърлянето на заряд между двете сфери се извършва под формата на електрическа искра. Искрата се произвежда с прекъсвания в резултат от непрекъснатото въртеливо движение на кръглите плочи.

Цена: 392,00 лв. (без ДДС)

Модел на Ван де Грааф

Генератор на Van de Graaff
Много ефектно устройство за провеждане на електростатични експерименти. Алуминиевата основа на устройството е изолирана и напълно обезопасена.
Генераторът има мотор, който осигурява непрекъснато движение на гумения ремък разположен между две макари. Моторът се захранва от адаптер за постоянен ток, който се включва в електрическа инсталация с параметри 220-240 V, 50/60 Hz. 

Scroll to Top