Категории:
Льо Шателие тест

Оборудване за метода на Льо Шателие

Стандарти: EN 196-3 / EN ISO 9597 / BS 6463 / NF P15-432 / UNE 80102

  • Водна термостатираща вана със специален таймер и стойка за формите
  • Специални форми по Льо Шателие
  • Еталонна форма за проверка на състоянието формите

Уредът на Льо Шателие се използва за определяне на обемопостоянството и дава възможност да се оцени евентуалния риск от последващо разширение на циментовия разтвор, дължащо се на хидратиране на несвързаните окиси на калция и магнезия.
Формите, които се използват се изработват от некорозиращ еластичен материал (месинг). Еластичността на формата трябва да е такава, че въздействието на маса от 300 g да води до увеличаване на индикаторните краища на иглите но по-малко от 15,0 mm без продължаваща деформация.
Към всяка форма трябва да има чифт стъклени плочки за основа и покриване. Всяка плочка трябва да бъде по-голяма от формата. Покриващата плочка трябва да тежи най-малко 75 g; ако е необходимо върху плочката може да се постави допълнителна тежест маса, за да се удовлетвори изискването на стандарта.

Scroll to Top