Уреди и устройства за обследване равността на пътни настилки и измерване на неравностите

лост за неравност на пътна настилка
Лост за измерване неравността на пътната настилка

Устройство за измерване неравностите на пътната настилка 
Стандарти: EN 13036-7

Включва следните елементи:
– Хоризонтален лост изработен от анодизирана алуминиева сплав. Използва се за измерване на неравностите на пътна настилка, подово покритие, бетонов паваж и други.
Регулираща се височина: от 0 до 30 mm; Дължина на лоста: 3000 mm; широчина: 26 mm;
– Градуирани (разграфени) клинове от анодизирана алуминиева сплав

греда по Бенкелман
Греда по Бенкелман

Греда за измерване на носимоспособност на пътна настилка по Benkelman – Matest, Италия

Стандарти: БДС 15131-80 / NF P98-200-2 / AASHTO T256
Греда от алуминиева сплав с монтиран върху нея стрелкови индикатор. В комплекта са включени всички необходими принадлежности за обслужване на устройството.
Използва се за определяне на деформацията на положената пътна настилка в резултат на движението на колелата на превозните средства.
Съотношение между дължината на гредата и опорната точка: 2:1
Устройството и неговите принадлежности се доставят в дървен сандък
Дължина на гредата: 250 mm; Тегло: 16 kg

планограф, равност на пътни настилки
Планограф, разгънат вид
планограф, равност на пътни настилки
Планограф, разглобен вид

Планограф, модел AX02

Планографът (Planograph) се използва за определяне на надлъжната гладкост на положените пътни настилки. Посредством него се установяват и регистрират отклоненията в равността на пътната повърхност, които се отчитат от централно разположено записващо устройство. Отклоненията в равността на пътната настилка се измерват постоянно спрямо виртуална нулева точка, разположена в централната част на планографа, в продължение на 4 м (колкото е дължината на разгънатия планограф).
Окомплектовка:
– 3 сегмента с ниско собствено тегло
– Сменяме сензор и сензор за измерване на вертикалното отместване
– Електронен регистриращ модул AX 02
– Захранващ модул (100-240 V) и кабел за зареждане от автомобил (12/24 V през запалката на автомобилното табло, куплунг ø21 mm)
– SD карта и четец за картата (Windows-PC, USB)
– Софтуер Windows PCs за изчисляване на данните посредством Microsoft Excel®
– Инструкция за работа, 2+1 ролки хартия за принтера, Ръчен теглич за теглене на планографа, Кратко ръководство за работа, пълно ръководство за работа
Опции: теглич за дърпане на планографа от автомобил
Опции: спирален удължаващ кабел с дължина 7m, позволява електронния модул да бъде използван в колата теглеща планографа (свързва електронния модул с планографа) 

планограф, равност на пътни настилкияние
Scroll to Top