Категории:
рН-метър
Лабораторен рН-метър

Лабораторен дигитален рН-метър

Настолен, електронен уред за измерване на рН, окислително-редукционния потенциал, температурата на водни разтвори. Показанията се изписват на голям LCD дисплей като едновременно се изписват стойностите за рН/mV и за температурата. Автоматична процедура на калибриране в 1 или 2 точки с 3 стандартни буферни разтвора (pH 4.01, 7.00, 9.21). Вграден RS 232 интерфейс за връзка с принтер или компютър.
Измервателен обхват
– рН: 0.00 to 14.00 pH / точност: ±0.02 pH
– ORP: ±1999.9 mV / точност: ±1 mV
– t° : + 0.00 до +99.9°C / точност: ±0.5°C
Резолюция (деление) – pH: 0.01 pH; ORP: 1 mV; t°: 1°C
Темпер.компенсация (корекция) на данните: автомат. или ръчна, от 0°C до 99,9°C
Комбиниран рН-електрод с BNC свързващ конектор и кабел с дължина 1 m.
Температурна сонда от неръждаема стомана и с кабел с дължина 1 m

рН-метри
Портативни рН-метри / кондуктометри

Портативен преносим дигитален рН/mV-метър

Електронен портативен уред за измерване на рН, mV, температурата на водни разтвори. Температурна компенсация (корекция) на данните: NTC 30 Ω, автоматична или ръчна. Автоматична процедура на калибриране в 2 точки с 3 стандартни буферни разтвора. Възможност за съхранение на до 250 измерени данни. Уредът има вграден интерфейсен порт RS 232 завръзка с компютър или принтер. Показанията се изписват на голям LCD дисплей като едновременно се изписват стойностите за рН/mV и за температурата.
Измервателни обхвати:
– рН: 1.00 до 15.00 pH / точност: ±0.01 pH
– mV: ±399.9 mV; ±1999 mV / точност: ±0.4 mV
– t° с PCT: – 50.0 до +520.0°C / точност: ±0.2°C
Резолюция (деление) – pH: 0.01 pH; mV: 0.1 mV; 1 mV; t°: 0.1°C/0.1°F;
Комплектовка: рН-метър; комбиниран рН/Т30 електрод с вградена температурна сонда, 4 х 100 ml стандартни буферни разтвори (4/7/10 рН) и разтвор за електрода; ударо и водо-устойчив куфар за транспортиране и съхранение на уреда с вградена стойка за електрода; софтуер за документиране и обработка на регистрираните данни. Захранване: посредством 4 х AA алкални батерии

рН-метър
Преносим кондуктометър

Портативен кондуктометър за определяне проводимостта на водни разтвори

Обхвати: от 0.001 до 1.999 mS/cm с точност 0.001 mS/cm; от 0.01 до 19.99 mS/cm с точност 0.01 mS/cm
Стандартният комплект включва: кондуктометър, измервателен електрод (с графитен сензор, защитен пластмасов кожух и свързващ кабел с дължина 70 cm), калибрационен разтвор 1413 µS/cm – 500 ml, батерия, пластмасово куфарче за транспортиране.

 

Мултипараметърен дигитален анализатор

Електронен портативен уред за измерване на рН, електро-потенциал (mV), проводимост (mS), температурата (t), съпротивление (резистентност), TDS, соленост (%), DO концентрация (mg/L), DO сатурация (%), концентрация на разтвори.
Показанията се изписват на голям LCD дисплей като едновременно се изписват стойностите за рН/mV или йонната концентрация или проводимостта или концентрациата на разтворения кислород и за температурата.
Вътрешна памет позволяваща съхранение на до 200 данни за всеки един от параметрите – pH, проводимост, TDS, соленост и DO концентрация;
Вграден USB порт за връзка с компютър за допълнителна обработка на данните посредством включения към уреда софтуер.
Уредът е водоустойчив, прахоустойчив и подходящ за полева работа – притежава клас на защита IP65.
Анализаторът има автоматична температурна компенсация на отчетените данни (ATC), извършва автоматична калибрация (в 1, 2 до 5 точки със стандартни калибрационни буфери, които сам разпознава), автоматично разпознаване на измервателния обхват и автоматично превключване към подходящия измервателен обхват при отчитане на проводимостта.
Обхвати на измерване на:
– Ел.потенциал: -1999.99 / +1999.99 mV / резолюция: 0.1 / 0.01 mV; Точност: ±0.03 % (от пълната измер.скала)
– pH/pX(iоn): -2.000 – 19.999 pH/pX / резолюция: (0.01 / 0.001 pH; Точност: ±0.002 pX ± 1 bit
– Проводимост: 0.000 μS/cm – 199.9 mS/cm / Точност: ±0.5 % (FS) ± 1 bit
– Съпротивление (резистентност): 5.00 Ω•cm – 20 MΩ•cm
– TDS: 0.000 mg/l – 19.99 g/L / Точност: ±0.5 % (FS) ± 1 bit
– Соленост: 0.0 – 8.00 % / Точност: ±0.1 % ± 1 bit
– Концен.на разтворен кислород: 0.00 – 19.99mg/L / Резолюция: 0.01 mg/L;  Точност: ±0.10 mg/L
– Насищане на разтвор.кислород: 0.0 – 199.9% / Резолюция: 0.1 %; Точност: ±1.0 %
– Температура: -5.0 / +135.0 ºC / Резолюция: 0.1 ºC; Точност: ±0.3 ºC ± 1 bit
– Концентрация: В зависимост от потенциала и електрода; Точност: ±0.5% ± 1 bit
Захранване: 9 V DC  (4бр. AA батерии са вкл.в комплекта)
Анализаторът е готов за работа и пристига окомплектован с комбиниран рН-електрод, платинов електрод за измерване на проводимостта, измервателна сонда от полярографски тип за измерване на разтворения кислород и температурна сонда.

Scroll to Top