Категории:
миксери за цимент

Автоматични миксери за приготвяне на циментови смеси 
Стандарти: EN 196-1, EN 196-3:2005, EN 413-2, EN 459-2, EN 480-1 / EN-ISO 679 / NF P15-314 / DIN 1164-5 / UNE 80801, 83258 / ASTM C305

Обем на купата за разбъркване: 4,7 л

Миксери за приготвяне на циментови смеси съгласно заложената в стандарти EN 196-1, EN 196-3:2005, EN 480-1 методика.
Машината поддържа следните скорости на движение на бъркалката:
140 / 285 rpm за кръговото движение; 62 / 125 rpm за планетарното движение
Уредът е оборудван с фуния и диспенсер за пясък, както и със защитна вратичка предпазваща оператора от въртящата се купа и спираща работата на уреда ако в хода на разбъркването тя се отвори.
Стандартен комплект: лабораторен миксер с диспенсер за пясък, купа за разбъркване от неръждаема стомана, бъркалка от неръждаема стомана, инструкция за работа на бълг.език.

миксер за цимент

Стандартни миксери за приготвяне на циментови смеси 
Стандарти: EN 196-1, EN 196-3:2005, EN 413-2, EN 459-2, EN 480-1 / EN-ISO 679 / NF P15-314 / DIN 1164-5 / UNE 80801, 83258 / ASTM C305


Обем на купата за разбъркване: 4,7 л
Възможност за избор между две скорости на разбъркване. Уредът е оборудван с фуния и диспенсер за пясък, както и със защитна вратичка предпазваща оператора от въртящата се купа и спираща работата на уреда ако в хода на разбъркването тя се отвори.
Стандартен комплект: лабораторен миксер с диспенсер за пясък, купа за разбъркване от неръждаема стомана, бъркалка от неръждаема стомана, инструкция за работа на бълг.език.

Scroll to Top