Основен компонент във всяка пътно-строителна лаборатория са уредите за анализ анализ на петролни продукти, битумни и асфалтови смеси.  

Битумните материали се използват основно в строителството на пътни съоръжения.
Съществуват много и различни методи за определяне на характеристиките на асфалтовите покрития, които се състоят от скални добавки и битум в различно съотношение. Сред основните методи за анализ са: тестовете по Marshall, определянето на граничната здравина при разтягане, устойчивост на коловозообразуване, вискозитет, определяне на относителното тегло, определяне на съдържанието на битум посредством метода на изгаряне или екстракция с разтворители и много други.
Оборудването в този раздел е предназначено за провеждане на изпитания съгласно изискванията на EN, ASTM, AASHO и други стандарти.

Битумът е строителен и изолационен материал с универсално приложение. Той може да се използва, както като покривно покритие, така и като покривна хидроизолация – особено на плоски покриви. Битумът (наричан още и земен катран) представлява смес на нефт с различни органични материали. Това е естествен материал, който е познат на човечеството от много отдавна. Битумна шпакловъчна маса е използвана още 6700 години преди н.е за моделиране на скулптури и като материал за хидроизолиране. Битумът като субстанция, изградена на основа нефт, е полусолиден, въглеводороден продукт, произвеждан чрез премахване на по-леките частици (пр. втечнен нефтен газ, бензин и дизел) от тежкия суров нефт по време на процеса на рафиниране. Поради тази причина бива наричан рафиниран битум. В Северна Америка, битумът често се нарича асфалтов цимент или асфалт. По света, „асфалт“ е термин, използван за сместа от малки камъни, пясък, пълнеж и битум, използвана като пътна настилка.Нормално, производството на асфалт включва смесване на пясък, дребен чакъл и натрошени камъни с битум, който играе ролята на свързващ материал. Асфалтовата смес съдържа само около 5% битум. Други материали (като полимери например) могат да бъдат добавяни към битума, с цел да променят свойствата му според предназначението, за което предстои да се използва.

Scroll to Top