Фирма НЕОЛАБ ООД е официален дистрибутор на един от водещите производители на специализирана лабораторна техника и изпитвателни уреди за строителни материали (цимент и циментови разтвори, бетон и бетонови разтвори, асфалт, битум, пясък и скални добавки, авматурно желязо), скални агрегати, почвен грунд и други.

MATEST S.p.A. Unipersonale.

Лабораторна техника и оборудване

 • Везни и теглилки
 • Автоматични бюрети, титратори
 • Стерилизатори и инкубатори
 • Водни бани, циркулационни високо и ниско температурни бани, пясъчни вани, вискозиметрични вани
 • Дестилатори за вода
 • Нагревателни уреди и пещи
 • Хомогенизатори и миксери
 • Термостатиращи вани
 • Климатични камери
 • рН-метри, кондуктометри
 • Оптични уреди
 • Центрофуги
 • Охлаждащо оборудване
 • Мелници и хавани
 • Пресевни машини и сита
 • Екстрактори и Ротационни вакуум изпарители
 • UV и UV-VIS спектрофотометри
 • Вакуумни и перисталтични помпи
 • Уреди за анализ на зърно и зърнени култури
 • Уреди за анализ на камъни, скални добавки, материали и агрегати
 • Уреди за анализ на петролни продукти, битумни и асфалтови смеси
 • Уреди за анализ на промишлени и питейни води
 • Обследване на пътни насилки
 • Уреди за анализ на цимент и циментови смеси
 • Уреди за анализ на бетон и бетонови изделия
 • Уреди за физико-механични анализи на почви
 • Оборудване за кабинет по биология
 • Оборудване за кабинет по физика
 • Оборудване за кабинет по химия
 • Оборудване за кабинет по география
 • Последни новини

  Нови учебни помагала

  Доставка на нови учебни помагала за ОУ ,,НЕОФИТ РИЛСКИ” с.Обнова В ел. писмо до нас учителите от с. Ветрен пишат:   Благодаря за коректното изпълнение…