Фирма НЕОЛАБ ООД е официален дистрибутор на един от водещите производители на специализирана лабораторна техника и изпитвателни уреди за строителни материали (цимент и циментови разтвори, бетон и бетонови разтвори, асфалт, битум, пясък и скални добавки, авматурно желязо), скални агрегати, почвен грунд и други.

MATEST S.p.A. Unipersonale.

Лабораторна техника и оборудване

 • Везни и теглилки
 • Автоматични бюрети, титратори
 • Стерилизатори и инкубатори
 • Водни бани, циркулационни високо и ниско температурни бани, пясъчни вани, вискозиметрични вани
 • Дестилатори за вода
 • Нагревателни уреди и пещи
 • Хомогенизатори и миксери
 • Термостатиращи вани
 • Климатични камери
 • рН-метри, кондуктометри
 • Оптични уреди
 • Центрофуги
 • Охлаждащо оборудване
 • Мелници и хавани
 • Пресевни машини и сита
 • Екстрактори и Ротационни вакуум изпарители
 • UV и UV-VIS спектрофотометри
 • Вакуумни и перисталтични помпи
 • Уреди за анализ на зърно и зърнени култури
 • Уреди за анализ на камъни, скални добавки, материали и агрегати
 • Уреди за анализ на петролни продукти, битумни и асфалтови смеси
 • Уреди за анализ на промишлени и питейни води
 • Обследване на пътни насилки
 • Уреди за анализ на цимент и циментови смеси
 • Уреди за анализ на бетон и бетонови изделия
 • Уреди за физико-механични анализи на почви

<ul”>

 • Оборудване за кабинет по биология
 • Оборудване за кабинет по физика
 • Оборудване за кабинет по химия
 • Оборудване за кабинет по география

Последни новини

Значение на строителните лаборатории

Строителните работи изисикват прецизност и дълготрайност, която се гарантира от правилното функциониране на строителните лаборатории. Едва ли без тези качества има реално строителство. За да…

Нови учебни помагала

Доставка на нови учебни помагала за ОУ ,,НЕОФИТ РИЛСКИ” с.Обнова В ел. писмо до нас учителите от с. Ветрен пишат:   Благодаря за коректното изпълнение…