Категории:

В този раздел се предлага пълен спектър от уреди и принадлежности за анализ на цимент, циментови смеси и продукти. Тук може да намерите всички задължителни и препоръчителни апарати за определяне на консистенцията, времето на втвърдяване, линейното разширение, здравината, стабилността, силата на адхезия (слепването), реакционната способност, якостта на натиск и огъване на циментовите смеси и продукти съгласно изискванията на EN, ASTM, AASHTO и други.

Един от най-важните незаменими и широко използвани материали в съвременното строителство е цимента. Той се използва за производството на строителни разтвори и бетонни изделия, бетонни и стомано-бетонови конструкции.

 

„Цимент – същност и приложение“

Циментът се произвежда от клинкер, който се получава при изпичане на варовик и глина в съответни съотношения. При смилане на клинкера и за подобряване на неговите качества, за да се получи порт цимент се добавя и гипс. С въвеждането на други добавки и по-сложни свързващи вещества се постига модифициране и подобряване на работните характеристики на циментовите смеси и продукти.

Портландциментовият клинкер е основен компонент за цимента (със съдържание в цимента между 50 и 100%). При проектирането на състава на циментовия клинкер се задават технологичните характеристики, които определят свойствата на цимента. За получаването на клинкера се използват основно естествени скални материали, които след трошене и смилане образуват „суровинната“ смес. Обикновено тази смес има приблизително следния състав: 70% варови, 20% мергел и дънни пепели, 10% коригиращи добавки – основно желязосъдържащ материал, пясък. Суровините, необходими за производството, се добиват в открити кариери. Желязосъдържащите и други добавки в по-малки количества са остатъчни продукти от други клонове на промишлеността (в съответствие с рециклирането според възприетия подход за „устойчиво развитие“).

В зависимост от начина на приготвяне на суровинната смес съществуват основно два метода за производство на цимент – мокър и сух. При мокрия метод смилането на варовика, глината и коригиращите добавки става в топкови мелници с добавянето на значително количество вода, в резултат на което се получава водна суспензия (шлам). При сухия метод смилането и хомогенизирането на суровинната смес става в сухо състояние. Всеки от тези два метода има своите добри и слаби страни.

Циментът няма самостоятелно приложение, но се явява важен изходен компонент за производството на много композиционни материали на негова основа: строителни разтвори, различни видове бетон, сухи строителни смеси. Свойствата на тези нови материали пряко зависят и се формират на база на свойствата на цимента – от смесването на изходните съставки до последващото свързване и образуване на циментовия камък.

Scroll to Top