Категории:

В този раздел се предлага широк спектър от уреди за изпитване на арматурно желязо – универсални електро-механични и хидравлични машини за провеждане на тестове на разтягане, определяне на коефициент на удължаване, огъване, извиване, изпитване на еластичността на различни метални изделия, като съществува възможност тези машини да се използват и за тестове на много други материали като пластмаси, въжета, вериги, текстил и много други. Номенклатурата на представените машини удовлетворява както изискванията за изпитване на арматурно желязо, така и нуждата от тестове за оценка на качеството на материали от други индустрии: черна металургия, пластмаси и други.

Стоманата е основна суровина в повечето индустриални сфери. Този материал е широко използван в строителството, като едно от основните му предназначения е като част от стомано-бетоновите конструкции. Ето защо е много важно при влагането на армировка в изграждащите се обекти да се избере висококачествена и подходяща по вид стомана. Правилното изчисляване на якостта на опън на армировъчната стомана е в пряка зависимост с крайния продукт и влияе съществено на качеството на извършената работа.

Арматурата е съвкупността от стоманени елементи в дадена стоманобетонна конструкция. Предназначението и е да поема опънни и/или натискови усилия, които бетонът не е в състояние да поеме сам. Най-важната причина да се съчетават успешно бетонът и стоманата е еднаквият коефициент на линейно и топлинно разширение на двата материала. Това позволява стоманобетонът да работи успешно при различни климатични условия.

Scroll to Top