кабинет по биология

Провежданите занимания в кабинетите по биология и човек и природа са едни от най-интересните и увлекателни уроци за учениците. Нагледните материали, които позволяват на децата реално да се докоснат и видят същината на процесите и явленията правят учебния процес още по-ефективен и задълбочен. Разнообразието и пълнотата на необходимите средства за обучение и демонстрация позволява на учителите по биология максимално качествено и ефективно да провеждат учебни, лабораторни и факултативни занаяти.
При нас Ви може да намерите голямо разнообразие от учебно оборудване по биология:
– Основни общо лабораторни уреди (оптични микроскопи, лупи и други)
– Модели демонстриращи строежа и функционирането на различните организми (по ботаника, зоология и анатомия на човека)
– Микроскопски препарати – трайни микроскопски препарати позволяващи изучаването на строежа и функционалните промени при растенията, животните и човека.
– Релефни материали – карти, таблици, схеми и други дидактически материали.
– Лабораторни инструменти и инвентар (лабораторна стъклария, пинцети, щипки, стативи, муфи и други).