Категории:

Провежданите занимания в кабинетите по биология и човек и природа са едни от най-интересните и увлекателни уроци за учениците. Нагледните материали, които позволяват на децата реално да се докоснат и видят същината на процесите и явленията правят учебния процес още по-ефективен и задълбочен. Разнообразието и пълнотата на необходимите средства за обучение и демонстрация позволява на учителите по биология максимално качествено и ефективно да провеждат учебни, лабораторни и факултативни занаяти.

При нас Ви може да намерите голямо разнообразие от учебно оборудване по биология:

  • Основни общо лабораторни уреди (оптични микроскопи, лупи и други)
  • Модели демонстриращи строежа и функционирането на различните организми (по ботаника, зоология и анатомия на човека)
  • Микроскопски препарати – трайни микроскопски препарати позволяващи изучаването на строежа и функционалните промени при растенията, животните и човека.
  • Релефни материали – карти, таблици, схеми и други дидактически материали.
  • Лабораторни инструменти и инвентар (лабораторна стъклария, пинцети, щипки, стативи, муфи и други).
Scroll to Top