Категории:

В този раздел в няколко категории е представено оборудване за кабинет по химия, в което са включени общо лабораторни принадлежности, уреди, модели и набори. 

Практическата и експериментална част по време на занятията по химия са един от най-важните методи за обучение и опознаване на свойствата на веществата и закономерностите на химическите реакции. Правилното представяне на съответните познавателни проблеми и тяхното решаване в хода на експеримента способства за повишаване на мотивацията за изучаване на законите на химията в учениците. Използването на различни модели и пособия, като в това число влизат специални модели, уреди и набори, предназначени както за демонстрация, така и за провеждане на опити и от самите ученици, значително повишава ефективността на учебната в часовете по химия.

Scroll to Top