Категории:
стръскащи масички

Ръчни стръскащи масички за циментови разтвори 
Стандарти: EN 459-2, EN 1015-3 / ASTM C230 / BS 455-1

Устройството се състои от кръгла масичка с шпиндел, поставка, конична форма от бронз и трамбовка.
Диаметър на масичката: 300 mm; Височина на падане (стръскване): 10 mm

Определянето на консистенцията на пресен разтвор чрез стръскваща масичка се извършва съгласно методиката описана в стандарт БДС ЕN 1015-3.

За провеждането на измерването са необходими: стръскваща масичка, съд с конична форма, трамбовка с кръгло напречно сечение и шублер. 
Предварително е необходимо да се направи представителна извадка от общата част, като чрез нейните свойства ще се правят изводи за свойствата на общата част. 
Разтворът се полага на два пласта във формата, поставена в центъра на диска на стръскващата масичка, като всеки пласт се уплътнява с минимум 10 удара с трамбовка. Излишъкът от разтвор се отстранява. 
След около 15 s формата бавно се вдига нагоре, след което разтворът се разстила върху диска чрез стръскване на масата 15 пъти от височина 10mm. 
Измерват се два взаимно перпендикулярни диаметъра на разтвора с шублер, като резултатът се закръглява до mm. Правят се две изпитвания и се изчислява средно аритметичната стойност.

Scroll to Top