Спектрофотометри, нефелометри

Работата на всички спектрофотометри се основава на физичния феномен на избирателно поглъщане на светлина от видимата, ултравиолетовата или инфрачервената част на спектъра от молекулите на  даден компонент в пробата. Всички лабораторни спектофотометри се състоят от  източник на светлина, монохроматор, отделение за кювети, фотометричен детектор и устройство да обработка и визуализиране на отчетените данни.    

УВ-спектрофотометър

UV спектрофотометрите работят в ултравиолетовата част на светлинния спектър и се използват за количествено определяне на съдържанието на различни вещества, за идентифициране на определени компоненти, за измерване на оптичните характеристики на анализираните проби.

Дълж.на светл.вълна: 190 (200) – 1000 (1100) nm /±1 nm 
Ширина на светл.ивица – 5 (2) nm;  Автом.смяна на дължината на вълната 

спектрофотометри нефелометри

UV-VIS спектрофотометри, сканиращи спектрофотометри, нефелометри за измерване на мътност на разтвори