Категории:

За анализ на камъни, скални добавки, материали и агрегати се използват специализирани уреди, устройства и принадлежности. Тези принадлежности са изключително важна част от всяка строителна лаборатория.

Значение на анализ на камъни, скални добавки, материали и агрегати

Скалните агрегати са едни от най-широко използваните материали в строителството. Те влизат в състава на бетоновите и асфалтовите смеси, строителните разтвори. Те се използват и като основа при строителството на автомобилни и железопътни съоръжения. Съгласно международните стандарти скалните агрегати се подлагат на редица изпитвания и тестове: физични, геометрични, за изпитване на плътността, на здравината, на степента на разрушаване и други. Поради тази причина е изключително важно внимателно да се проучат механичните свойства на различните типове камъни, както и да се анализира поведението на материалите по време на самите строителни работи.

Scroll to Top