Категории:
сушилен шкаф

Категории

Термообработката на различни вещества и проби в сушилни шкафове, инкубатори, термостати, нагревателни плочи и колбогрейки е на практика задължителен елемент при всяка лабораторна дейност. Подгряването на пробите и веществата до определена температура води до ускоряване на химичните процеси, по-бързо изпарение, активиране на физични и жизнени процеси и други.

Съвременните сушилни шкафове, инкубатори и термостати за стерилизация и инкубация позволяват прецизно поддържане на зададените температурни условия посредством вградени микропроцесорни контролери, които следят условията в камерата и автоматично регулират работата на нагревателните елементи. Много от уредите имат и вградена вентилационна система, което още повече подобрява и ускорява хомогенизирането на въздуха и повишава точността на поддържане на температурните условия.

Сушилните шкафове се използват за изсушаване на лабораторна стъклария или проби, за подгряване и нагряване на различни материали. Това е основния уред, който се използва при определянето на теглото на абсолютно сухото вещество.

За термо-обработка на образци в чаши, колби, кани и други лабораторни съдове при зададени температурни условия успешно се използват различни модели нагревателни плочи.

За култивирането на клетки и микроорганизми при провеждането на бактериологични и серологични изследвания е необходимо много прецизно поддържане на температурата в предварително зададен интервал. С такава цел се използват лабораторните микробиологични инкубатори.

Scroll to Top