Категории:
Основно лабораторно оборудване

Основният предмет на дейност на фирма НЕОЛАБ ООД е свързан с доставката на основно лабораторно оборудване за изпитвателните и контролни лаборатории към фирмите за преработка на суровини и производство на изделия от хранително-вкусовата промишленост, химическата, екологичната и други промишлености.

 

При нас Вие може да намерите такива всички основни уреди необходими за прецизната и надежда работа на лабораториите. Директните ни контакти с водещи производители на основно лабораторно оборудване, като аналитични, технически и влагомерни електронни везни, рН-метри, кондуктометри, оксиметри, термометри, инкубатори, стерилизатори, муфелни пещи, дестилатори, спектрофотометри, водни и пясъчни бани, центрофуги, бюрети и много други, са гаранция за високото качество и надежност на уредите, които предлагаме.

Scroll to Top