Категории:

В лабораторната практика изключително често се използват различни нагревателни уреди и пещи, като спиртни и газови горелки, нагревателни плочи, термостатиращи водни, пясъчни и маслени бани, високотемпературни муфелни пещи за изгаряне, колбогрейки и други.
Различните видове бани се използват за нагряване в границите от -15°С до +300°С. Такива са охлаждащите термостатиращи вани, в които се използва специален охлаждащ флуид, чиято температура на замръзване е под минималната температура на работа на ваната (напр. силиконово масло, разтвор на глицерин, антифриз и други). При ваните които се осъществява подгряване до по-висока температура като подгряващ агент се използва вода, масло или пясък. Пясъчните вани са особено подходящи за бавно и постепенно нагряване на лабораторните съдове.
В случаите, когато е необходимо подгряване на по-голям брой лабораторни съдове при строго контролирани условия и с цел по-висока степен на безопасност се използват нагревателни плочи. В настоящия момент се предлага изключително голямо разнообразие от нагревателни плочи с различен размер, различно управление и следене на тяхната работа.

Scroll to Top