Категории:
апарат за линейно разширение

Апарат за линейно разширение на циментови пробни тела 
Стандарти: EN 12617-4, EN 1367-4, EN 12808-4 / ASTM C151, C490 / NF P15-433, P18-427 / BS 1881:5, 6073 / DIN 1164

Комплект с циферблатен датчик отчитащ отклонение до 5 mm с точност 0,001 mm

Стандартен (сравнителен) лост за призми с размери 40x40x160mm съгласно стандарти EN 12617-4, EN 12808-4, NF P15-433 

линейно разширяването на мазилки

Устройство за измерване на линейното разширение на мазилки и хоросан 
Стандарти: BS 1191 / UNI 6782

Използва се за измерване на линейното разширение на мазилки със стандартна консистенция. Екстензиометърът се състои от гнездо с дължина 100mm, ширина 60mm и дълбочина 25 mm, което е затворено от едната страна и е отворено от другата страна. Отворената страна е в контакт с стрелкови индикатор посредством който се отчита линейното разширение на изпитваната проба.

Стрелковия индикатор е с ход 10 mm и точност на отчитане 0,01 mm

Scroll to Top