преса по CBR-Marshall
Преса по CBR-Marshall

Дигитална преса по CBR-Marshall с принадлежности 

Стандарти:
– CBR тестове: EN 13286-47 / CNR / UNI 10009 / ASTM D1883 / BS 1377 / NF P94-078
– Тестове по MARSHALL: EN 12697-34 / ASTM D1559 / CNR N. 30 / NF P98-251-2

Отговаря на новите стандарти изискващи се при акредитация от БСА.
Това е компютъризирана дву-скоростна преса по CBR-Marshall.
– Скоростта на движение при  CBR анализа е 1,27 mm/min
– Скоростта на движение при  Marshall анализа е 50,8 mm/min
Пресата е снабдена с микропроцесорен контролер “Cyber-Plus 8 Evolution” (B044N-SET), който има вграден принтер за разпечатване на данните  графичен и табличен вид.
Разделителната способност на уреда съответства на изискванията на стандартите.
Комплектът включва следните принадлежности:
– Датчик за натоварване (load cell) до 50kN с високо прецизен трансдюсер в комплект с кабел и конектор
– Линеен датчик (трансдюсер) за регистриране на отместване до 50 mm, +/- 0,1%, в комплект с кабел и конектор
Аксесоари за фиксиране на датчика за натоварване и на трансдюсера към машината.
Комплектът се съпровожда от калибрационен протокол и е напълно готов за използване
Не са включени необходимите аксесоари и принадлежности за провеждане на тестове по CBR и Marshall

Значение на изпитването за определяне на CBR (Калифорнийско число)

Посредством преса по CBR-Marshall се определя така нареченото Калифорнийско число (CBR), което отразява степента на лабораторно уплътнените почвени проби.
Чрез този метод се извършва оценка на здравината на свързващите материали със скалните добавки, чийто размер е по-малък от 19mm. По този начин може да се даде оценка на потенциалната здравина на материалите в земните слоеве, върху които ще се изграждат съответните строителни и пътно-транспортни съоръжения. Стойността на CBR, получена в резултат на това изпитание е неизменна част от поредица гъвкави методи използвани при проектирането на пътните покрития.
Всички проби, които ще се тестват на преса по CBR-Marshall метода трябва предварително много добре да бъдат пропити с вода, с изключение на онези от тях когато изрично са дадени други указания. 

Scroll to Top