Категории:
тестер за измерване на съпротивлението
Тестер за измерване на съпротивлението

Тестер за измерване на съпротивлението и абразивоустойчивост при триене
Стандарт: EN 1097-8 / EN 1338, 1339, 1341, 1342 / EN 13036-4 / EN 1436 / ASTM

Устройството може да се използва в лаборат. и полеви условия за измерване на:
– Повърхностното триене и съпротивлението при триене
– Изпитване на абразивната устойчивост
Устройството измерва загубата на енергия при движение гумения край на слайдера (плъзгача) по изпитваната повърхност. Уредът притежава надеждна система за регулиране на височината на движещия се маховик.
В окомплектовката са включени:
– Прозрачна линия за измерване на  дължината на плъзгането
– Термометър от –10 до +110°C за измерване температурата на изпитваната повърхност
– Сгъваемо столче, бутилка за промиване, четка, комплект инструменти за сглобяване.
– Кутия за транспортиране, сертификат за калибриране съгласно изискванията на EN 1097-8.
Доставя се без резервни слайдери (плъзгачи), които трябва да се поръчат отделно в зависимост от типа на извършваните анализи.

съпротивление и абразивоустойчивост
Апарат микро Девал

Апарат по Micro-Deval 
Стандарти: EN 1097-1 / NF P18-572 / NF P18-576 / UNE 83115 / CNR N° 109

Използва се за определяне на устойчивостта на скални добавъчни на абразивно износване.
Конструкцията на машината е от здрави стоманени профили, върху които се поставя специално устройство за стоманените цилиндри.
Върху машината мога да се поставят до 4 работни цилиндъра с диаметър 200 и дължина 154mm.
Машината има отделен дигитален контролен модул с брояч.
Съгласно изискванията за безопасност на ЕС машината е оборудвана със защитен кожух, който от вътрешната страна има звукопоглъщаш материал за намаляване на шума. При отваряне на капака на защитния кожух микроизключвател прекъсва захранването към машината и цилиндрите спират да се въртят.

машина по Девал
Машина по Девал

Апарат по Deval

Стандарти: NF P18-577 / ASTM D2-33
Използва се за определяне на степента на износване на скални добавъчни по сух и по мокър метод.
Конструкцията на машината е от здрави стоманени профили, върху които са монтирани 2 цилиндъра.
Машината има отделен дигитален контролен модул с брояч и два отделни колекторни съда, които се поставят под цилиндрите.
Съгласно изискванията за безопасност на ЕС машината е оборудвана със защитен кожух. При отваряне на капака на защитния кожух микроизключвател прекъсва захранването към машината и тя

Scroll to Top