Категории:
рефрактометри
Ръчен рефрактометър

Портативните ръчни рефрактометри са изключително удобни и практични уреди за бързо и точно определяне на концентрацията на различни вещества в пробите. Различните модели уреди имат различни измервателни скали и обхвати, а много от моделите имат и автоматична температурна корекция на отчетените показатели.
В зависимост от тяхното приложение се различават различни видове, като най-често срещаните и използвани са уредите:
– За определяне на концентрацията на захари – в Brix
– За измерване съдържанието на сол (NaCl) – 0-100‰
– За определяне на алкохолното съдържание – 0 до 80% (w/w)
– За мляко – 1%-20%
– За мед – 58-90 % Brix / 38-43 ºBé / 12-27% H2O
– За антифриз и акумулатори 

дигитален рефрактометър
лабораторен рефрактометър по Аббее
Лабораторен рефрактометър по Abbe
Scroll to Top