Категории:
водопропускливост на бетон

Устройство за определяне на водопропускливостта на бетон за 3 (6) проби 
Стандарти: EN 12390-8 / DIN 1048 / ISO 7031 / UNI 9533

Предназначено за определяне на дълбочината на проникване на вода в бетонови образци при предварително зададени стойности за времето и налягането на водата.

Възможност за изпитване на до 3 (6) проби едновременно. Пробите могат да имат максимални размери до 200х200х200 mm – като то това могат да са кубове, цилиндри, призми
Пробата се поставя в апарата и се фиксира неподвижно посредством специалните устройства за закрепване. След това към долната повърхност на пробата се подава вода с предварително зададено налягане съгласно изискванията на стандарта. Необходимото налягане се постига посредством използването на въздушен компресор, чието работно налягане не е по-малко от 5 bar (V206).
Дълбочината на проникване на водата се определя след разрушаване на образеца или с помощта на специалните бюрети монтирани на лицевата страна на устройството.

Scroll to Top