асфалтоанализатор
Автоматичен асфалтоанализатор

Автоматичен асфалтов анализатор, AMA 
Стандарти: EN 12697-1 | ASTM D2172

Автоматичен уред за провеждане на екстракция и определяне съдържанието на свързващото вещество в асфалтовите смеси. Като разтворител в тази затворена система може да се използват: стабилизиран трихлоретилен или перхлоретилен. 
Продължителността на анализа е около 50 минути (зависи от типа на пробата). 
Процесът на промиване и екстракция е комбиниран и се провежда под въздействието на ултразвукови импулси и нагряване. Анализът се провежда при напълно затворен цикъл като по този начин силно се ограничава въздействието на токсичните газове върху околната среда и операторите. В зависимост от типа на асфалтовата проба циклите на промиване могат да се настройват според потребностите на потребителя.  След промиването минералните компоненти остават в пресевния барабан, докато биндера, разтворителите и пълнителите се подлагат на промиване и разделяне в интегрираната в уреда центрофуга. Пълнителите се задържат в специалната центрофужна чаша, докато биндера и използвания разтворител се разделят посредством дестилационен процес протичащ в системата за рециклиране на разтворителите. Това позволява повторно използване на разтворителите. 

След приключване на промиването, минералните компоненти на асфалтовата проба и добавките автоматично преминават през процес на изсушаване. 
Необходимо е допълнително да бъде заявен барабан за промиване на пробата с подходящ размер на светлите отвори на мрежата (0,063; 0,075 или 0,090 mm) 

Устройството е оборудвано с капак за затваряне (B003-06) и чаша за центрофугиране на пробата (B003-07) 
Максимално тегло на анализираната проба: 3,5 kg 
Скорост на центрофугиране на чашата: 8000 r.p.m. 
Вградена везна с капацитет 10 kg; резолюция 0,1 g. 
Размери на центрофужната чаша: Ø120mm x h200 mm 
Време за екстракция: по-малко от 1 час (вкл. с времето за изсушаване) 

Scroll to Top