екстрактор за битум
Центрофужен екстрактор за битум

Високо ефективен центрофужен екстрактор за битум

Стандарти: EN 12697-1 clause B.1.5, EN 13108 / ASTM D2172 / AASHTO

Центрофужният екстрактор за битум се използва за бързо разделяне на скалния пълнител от асфалтовата смес, която съдържа битумен свързващ компонент или на други смеси съдържащи примеси (цимент, почва, глина). Тъй като при този процес не се използват филтри, то не се извършва и дисперсия на материала, което повишава точността на метода. Разтворът постъпва от горната страна и попада във въртящия се контейнер, който е с размери Ø70xh200 mm. В резултат на действието на центробежните сили течността се качва нагоре, а добавъчните материали и минералните частици остават на дъното на въртящата се чаша.
Практичният екстрактор за битум е окомплектован с алуминиева чаша, 2 бр. сита с размери на светлите отвори 2,00 mm и 0,063 mm.
Скоростта на въртене на чашата е 11500 rpm.
Производителност: 100 g добавъчен материал за едно изпитване.

Scroll to Top