Категории:
CBR-Proctor чук
CBR-Proctor чук

Автоматичен CBR-Proctor чук за уплътняване на проби 
Стандарти: EN 13286-47 / ASTM D698, D1557, D1883 / AASHTO T99, T180, T193 / BS 1377:4, 1990, 1994 / NF P94-093 / DIN 18127

Специално разработения автоматичен CBR-Proctor чук е предназначено за уплътняване на проби по методите на CBR и Proctor като осигурява уплътняване с максимално равномерно разпределение на натиска с цел получаване на надеждни и възпроизводими резултати.
Уредът работи в напълно автоматичен режим в съответствие и точно спазване на изискванията на различните стандарти. Управлението и контролирането на движението на въртящата се поставка се извършва посредством вградени фотоелектрически датчици.
Контролният, управляващ модул на описания автоматичен CBR-Proctor чук е отделен от основната машина с цел избягване на вибрациите и може да бъде монтиран на стената.
На графичния дисплей се изписва номера на избрания стандарт, общото количество удари, изпълнените и оставащите до края удари, а също така и кой е слоя, който се уплътнява в момента.
Операторът има възможност да въведе и да съхрани и до 10 потребителски работни цикъла, които по-късно биха могли да бъдат променени или заменени с други. По такъв начин могат да се въвеждат нови стандарти.
Оригиналната система осигурява повдигане и трамбоване, като височината на падане може да се регулира от 12” до 18” или от 300 до 450 mm. Скоростта на падане на трамбовката е 1 удар/ 2 секунди.
Благодарение на притежаваната универсална система за закрепване, върху въртящата се поставка могат да се слагат различни форми Ø4” и 6”, 100 и 150 mm от различни производители.
Компакторът се доставя без трамбовки, които се поръчват отделно в зависимост от изпълняваните стандартни методи.

Scroll to Top