Категории:
устройство по Касагранде
Уред по Касагранде

Устройство по Касагранде за определяне граница на протичане и граница на източване на глинести почви
Стандарти: ASTM D4318 -BS 1377:2 -AASHTO T89 UNE 7377 -UNI 10014

Уредът по Касагранде се за определяне на протекаемостта на влажни почви и връзката между влажността на почвата и количеството удари, които са необходими, за да се заличи направената в пробата бразда. По този начин се определя момента на промяна на състоянието на глинестата почва от пластично в течно състояние. Устройството има механичен брояч за направените удари.

Приборът се състои от подвижна (сменяема) купа от месинг, която при движение на ръчката се повдига и пада върху основа от бакелит. Предлагат се модели с ляво или дясно разположение на ръчката.
Набраздяващите инструменти, които се използват по време на теста по метода на Касагранде се поръчват отделно в зависимост от типа на тестовете, които ще бъдат провеждани.

Граница на протичане – Това е водното съдържание, при което почвата преминава от пластична в течна консистенция. При това изпитание се използва специален уред но Касгранде, с който се провеждат минимум 4 опита с различно водно съдържание на почвените проби като опитите следва да се започнат с малко водно съдържание и да се продължат с увеличаване на водното съдържание чрез добавяне на дестилирана вода. Зачитат се опити с брой на ударите от 15 до 40. 

Scroll to Top