услуги

Услуги, които предлагаме

Във фирма НЕОЛАБ ООД работят опитни и компетентни специалисти, които могат да Ви съдействат във Вашата работа.

Транспортиране, монтаж и пуск на поръчаните уреди и апарати

Гаранционно и след гаранционно сервизно обслужване на уредите, които предлагаме и доставяме

Консултации във връзка с методите за анализ и съответствието им с приетите в България стандарти съгласно БДС, ISO и EN норми.

Scroll to Top