Категории:
вискозиметър по Енглер
Вискозиметър по Енглер

Вискозиметри по Engler с дигитален термометър 
Стандарти: ASTM D 940, D 1665 / AASHTO T54 / BS 2000 / NF T66-020 / CNRN°102

Тези вискозиметри са предназначен за определяне на условния вискозитет на нефтопродукти, битуми, масла и смазочни материали.
Тези вискозиметри имат стабилна конструкция с вградена водна баня с прецизен дигитален терморегулатор, електрическа бъркалка и устройство за охлаждане посредством водопроводна вода. Уредът се състои от водна баня с цифров терморегулатор, електрическа бъркалка, охлаждащо приспособление, колба по Енглер. Уредът има допълнителна защита срещу прегряване.
Комплект: вискозиметър по Енглер, прецизни термометри ASTM 25C (от +95°C до +105°C/ 0,2°C) и ASTM 21C (от +79°C до +87°C/0,1°C), колби по Енглер (2 бр)

Вискозиметър по Брукфилд
Вискозиметър по Брукфилд

Ротационни вискозиметри по Brookfield 
Вискозиметрите се използват за определяне на консистенцията и за влиянието, което оказват различните вещества върху еластичността и вискозитета на пробите.

При това измерване се регистрира реалната сила, която се прилага, за да бъдат преместени частиците на пробата в съответна посока. Съотношението между реално приложената сила и деформацията на потока определя вискозитета на пробата.
Характерни особености:
Директно отчитане резултатите на дисплея: избрана скорост (r.p.m.); избран шпиндел (SP); стойности за вискозитета ( cP (mPa.s)); проценти спрямо базовата скала; температура оС или оF;
– Авто-тест със звукова и визуална аларма
– Визуална и звукова аларма при регистриране на обхват извън измервателните възможности на уреда.
– Стъпаловидно контролирана скорост на движение на шпиндела, така че да се предотврати неговото вибриране.
– Скорост на въртене: от 0,1 до 100 r.p.m.
­ * Динамичен и кинетичен вискозитет
­ * Точност ±1% по цялата скала
­ * Повтаряемост 0.2%
­- Измервателен обхват: от 20 до 600 000 cP (сантиПоаза) – модел L;  от 20 до 40 000 000 cP (сантиПоаза) – модел R
– Температурни граници на измерване: от 0оС – 100оС / Точност: 0.1оС
­- Вграден интерфейсен порт
Комплектът включва: Стандартни шпиндели (4 шпиндела за модел L или 6 шпиндела за модел R), предпазител за шпинделите, стойка за шпинделите; стока за вискозиметъра; куфар за съхранение и транспортиране на уреда

Стъклени вискозиметри
Стъклени вискозиметри

Стъклени капилярни вискозиметри по Ubbelohde 
Стандарти: ASTM D445 – ASTM D446 – ISO 3104 – ISO 3105

Стъклени капилярни вискозиметри по Cannon-Fenske 
Стандарти: ASTM D445 – ASTM D446 – ISO 3104 – ISO 3105 – IP 71

Стъклени капилярни вискозиметри по Cannon-Fenske за непрозрачни течности
Стандарти: ASTM D445 – ASTM D446 – ISO 3104 – ISO 3105

вискозиметрични чаши
Вискозиметрични чаши

Вискозиметрични чаши  с възможност за монтиране на дюзи с различен диаметър
Стандарти: DIN 53211 – ASTM D-1200 – ISO 2431.

Scroll to Top