Категории:
микроскопски препарати
микроскопски препарати
микроскопски препарати
микроскопски препарати
микроскопски препарати
микроскопски препарати
микроскопски препарати
микроскопски препарати

Комплекти трайни микроскопски препарати

Комплект 001
Животинска хистология, 24 препарати. Съдържа трайни микроскопски препарати представящи хистологията на кръв, епителна тъкан, съединителна тъкан, кост, хрущял, мускулна и нервна тъкан при животните. 
Цена: 98,00 лв (без ДДС) 

Комплект 002 
Растителна хистология, 24 препарата. Съдържа трайни препарати на меристемна, паренхимна, хлоренхимна, склеренхимна, дървесинна, клетъчна и защитна тъкан при растенията.
Цена: 86,00 лв (без ДДС)

Комплект 003 
Анатомия на животните, 25 препарата. Съдържа трайни препарати на кожа от бозайник, представени са храносмилателна, уринарна, дихателна, кръвоносна, нервна, и полова системи при животните.
Цена: 98,00 лв (без ДДС)

Комплект 004 
Растителна анатомия, 25 препарата. Съдържа трайни препарати на голосеменни и покритосеменни (едносемеделни и двусемеделни) растения – стебла, корени, листа и репродуктивните органи.
Цена: 86,00 лв (без ДДС)

Комплект 005 
Репродукция при растенията и животните, 24 препарата. Съдържа трайни препарати представящи гаметогенезата и ранните фази на ембрионалното развитие на жаба; полово размножаване на голосеменни и покритосеменни растения.
Цена: 72,00 лв (без ДДС)

Комплект 006 
Генетика, 5 препарата. Съдържа трайни препарати на човешки и политенни хромозоми, фазите на митоза и мейоза при животинските и растителните организми
Цена: 40,00 лв (без ДДС) 

Комплект 007 
Анатомия на насекомите:  24 препарата. Съдържа трайни препарати представящи различни  видове крила, крака, антени, устата и очи на насекоми.
Цена: 72,00 лв (без ДДС)

Комплект 008 
Микроорганизми:  13 препарата. Съдържа трайни препарати на някои представители на прокариотните организми, гъби, едноклетъчни животни и морски водорасли.
Цена: 55,00 лв (без ДДС)

Комплект 009 
Жизнен цикъл, 14 препарата. Съдържа трайни препарати представящи различните фази на жизнения цикъл при чернодробен мъх, листен мъх и папрат.

Цена: 58,00 лв (без ДДС)

Комплект 010 – HOBBY 
Комплект Hobby, 10 препарата. Съдържа трайни препарати по Зоология (гладка мускулатура; бял дроб; част от устен апарат на пчела; част от крило на бяла пеперуда; кръвна натривка от жаба) и по Ботаника (срез на лист на лилиум; срез на корен на лютиче; срез на овчарска торбичка; кафява плесен; волвокс).
Цена: 58,00 лв (без ДДС)

Комплект 011 
Зоология, 40 препарата. Съдържа трайни препарати представящи различни форми и фази от развитието на разнообразни прадставители на животинското царство: протозои, хидра, мекотели, насекоми, ларва на копринен червей, членестоноги, главоноги, насекоми и други.

Цена: 137,00 лв (без ДДС)

Предметни стъкла

Предметни стъкла за микроскопиране
Размери: 26×76 mm;
Дебелина: 1-1,2 mm
50 бр/ опаковка

Цена: 3,20 лв (без ДДС)

покривни стъкла

Покривни стъкла за микроскопиране
Размери: 18×18 mm;
Дебелина: 0,13-0,16 mm
100 бр/ опаковка

Цена: 2,80 лв (без ДДС)

Scroll to Top