Категории:
въздух в бетонова смес

Уред за определяне съдържанието на въздух в бетонова смес 
Стандарт: EN 12350-7 / ASTM C231 type B / DIN 1048

Обем на тестовия съд: 8 литра
Специален уред за определяне на съдържанието на въздух в строителни разтвори. Представлява цилиндричен алуминиев съд с херметично затварящ се капак, в който са вградени ръчна помпа, манометър (с диам. 60mm) и клапан.
Диапазон на измерване: 0 до 10% Точност:  0,1%

електрически уред за съдържание на въздух в бетон

Уред за определяне съдържанието на въздух в бетонова смес 
Стандарт: EN 12350-7 / ASTM C231 type B / DIN 1048

Обем на тестовия съд: 8 литра
Специален уред за определяне на съдържанието на въздух в строителни разтвори. Представлява цилиндричен алуминиев съд с херметично затварящ се капак, в който са вградени електрическа помпа, манометър (с диам. 60mm) и клапан.
Диапазон на измерване: 0 до 10% Точност:  0,1%

съдържание на въздух в бетон

Уред за определяне съдържанието на въздух в бетонова смес 
Стандарт: EN 12350-7 / ASTM C231 type B / AASHTO

Обем на тестовия съд: 7 литра
Специален уред за определяне на съдържанието на въздух в строителни разтвори. Представлява цилиндричен алуминиев съд с херметично затварящ се капак, в който са вградени помпа, манометър (с диам. 90mm) и клапан.
Диапазон на измерване: 0 до 100%
Точност:  0,1% за обхват от 0 до 6% по скалата;  0,2% за обхват от 6 до 10% по скалата
Резултатите от теста не зависят от атмосферното налягане. Съдът може да се използва за определяне на плътността на свеж бетонов разтвор или на скални добавки.
Доставя се в комплект с принадлежности за калибриране и за обслужване с пластмасов куфар. 

Scroll to Top