Категории:
поляриметри
Ръчен поляриметър

Ръчни поляриметри

Вградена натриева лампа с дължина на светлинната вълна: 589,3 nm
Възможност за работа с поляризационни стъклени тръби с дължина до 220 mm
Уредът има 2 измервателни скали с точност 1°; Точност на нониуса: 0,05°
Обхват на измерване: ± 180°
Уредът е окомплектован с 2 бр. поляризационни тръби с дължина 100 mm и 200mm

дигитален поляриметър
Автоматичен дигитален поляриметър

Автоматични дигитални поляриметри

Работят на принципа на фотоелектрическата детекция на автоматичния баланс.
Извършват трикратно измерване на една проба и изчисляване и извеждане на средна стойност.
Отличават се с висока чувствителност, което позволява да се анализират проби с ниска стойност на оптичното въртене.
Автоматичен дигитален дисплей
Дължина на светлинната вълна на вградения светлинен източник: 589,3nm
Измервателен обхват: ±45°; точност: ±0,01°
Минимална пропускливост (прозрачност) на пробата: 10%
Цилиндрични кювети за проби: 100mm и 200mm 

Scroll to Top