Категории:
ХПК
Набор за определяне на ХПК

Система за определяне на ХПК (химично потребление на кислород)

COD (ХПК) – Химичното потребление на кислород са използва за оценка на количеството на органичните вещества съдържащи се течащи и други отпадни води. ХПК-тестовата система предлагана от немската фирма LOVIBOND, включва процес на предварително разграждане, което протича в пробите в средно кисела среда и при температура от 148°С за 2 часа. Този процес на разграждане се провежда в специален реактор.
Термореакторът, тестовите кювети и специалният фотометър формират една цялостна система за определяне на количеството на ХПК. Фотометрите имат възможност за измерване на ХПК стойности в три различни обхвата. По този начин се определя концентрация в границите от 15 mg/l до 10 000 mg/l кислород.

Специалният фотометър работи на принципа на двойно-лъчевата система и е конструиран така, че да се избегнат фотометричните грешки. Индивидуалната интерференция при настройките на филтрите, осигурява най-подходяща дължина на вълната, което от своя страна гарантира коректността на измерванията. По този начин се регистрират данни само от пиковете на абсорбционните криви. Интерферентните филтри са снабдени с кодиращи перфорации за избягване на фотометричните грешки.
Фотометърът е настроен да работи при 605nm и 430nm (съгласно изискванията на стандарт ISO 15705:2003).
Заедно с Lovibond-реагентите и тестовите кювети, фотометъра осигурява прецизен и точен анализ на водите. Този уред работи само с цилиндрични кювети с диаметър 16 mm

ХПК-набор

 

 

 

Преносим набор за определяне на ХПК (химично потребление на кислород)

Scroll to Top