Допълнително Меню

БОТАНИКА

модел цвят

       Цвят, праскова

Увеличениe: 20х;

Цена – 58,00 лв (без ДДС)

модел срез на лист

Срез на растителен лист

модел на проводящи снопчета

Срез на проводящите снопчета в стъблото

Увеличениe: 550х;

Цена – 78,00 лв (без ДДС)

срез на стъбло на двусемеделно растение

Срез на стъбло на двусемеделно растение

модел на растителен корен

Надлъжен и напречен срез на растителен корен

Увеличениe: 100х; Височина: ~ 40 cm

Цена – 52,00 лв (без ДДС)

Схема на оплождане при растенията

Схема на оплождане при растенията

модел на растителна клетка

Модел на растителна клетка

set-botanic-models

Комплект от 5 модела по ботаника: коренов връх, лист, цвят на череша, разрез на стъбло на едно и дву-семеделни растения.

model-cells

Комплект модели на растителна и животинска клетк, Диаметър на всеки модел: Ø200 mm

scheme-germination

ЗООЛОГИЯ

анатомия на скакалец

Външен строеж и вътрешна анатомия на насекомо (скакалец)

Увеличение: 10 пъти; 6 части

Цена – 164,00 лв (без ДДС)

модел на дъждовен червей

Външен строеж и вътрешна анатомия на дъждовен червей

Увеличение: 15 х, 2 части

Цена – 128,00 лв (без ДДС)

модел на животинска клетка

Учебен модел на животинска клетка

Увеличение: 10000х; Височина: ~ 25 cm

Цена – 185,00 лв (без ДДС)

модел на амеба

Амеба

схема на клетъчно делене

Схема на етапите на клетъчно делене описана в 8 последователни етапа

АНАТОМИЯ

модел на ухо

Модел на човешко ухо

Цена: 89,00 лв (без ДДС)

модел на око

Модел на човешко око

Цена: 64,00 лв (без ДДС)

модел на сърце

Модел на човешко сърце, 3 части

модел на мозък

Модел на човешки главен мозък, 9 части

скелет на човек

Модел на човешки скелет, 170 cm,  на подвижна стойка

Цена – 445,00 лв (без ДДС)

срез на кожа

Модел на срез на човешка кожа;  Увеличениe: 60х;

Цена – 74,00 лв (без ДДС)

модел на череп

Модел на човешки череп, 2 части

Цена: 71,00 лв (без ДДС)

модели по биология

Модел на човешка глава, вертик. и хоризонт. срез

модел на анатомия на човека

Модел на човешки торс, 24 части

модел на бъбрек и нефрон

Надлъжен срез на бъбрек, гломерулус и нефрон

строеж на гръбначен мозъс

Учебен модел на срез на гръбначен мозък

модел на долна челюст

Модел на долна челюст на човек

разположение на бебе при бременност

Разположение на плода по време на бременност

отделителна система

Схема на отделетилната система на човека

shema-2

Храносмилателна система на човек, релефно табло

модел на гръбначен мозък

Гръбначен стълб и таз на стойка

модел на дихателна система

Модел на дихателна (респираторна) система

модел на вътрешни органи и мускулатура

Мускули и вътрешни органи, 31 части, вис.80cm