Категории:
форма за бетоново кубче

Пластмасови форми за бетонови образци, куб 150 mm

Форми от пластмаса с подсилени ъгли и дъно. На дъното на формата е разположен технологичен отвор, улесняващ изваждането на бетоновата форма посредством използване на въздушен компресор.
Тегло: ∼ 1500 g (в наличност)

форми за бетонови кубчета

Дву-модулна форма за бетонови образци, куб 100 mm

Форми от пластмаса с подсилени ъгли и дъно. На дъното на всяко едно от гнездата е разположен технологичен отвор, улесняващ изваждането на бетоновата форма посредством използване на въздушен компресор.
Тегло: ∼1050 g (в наличност)

цилиндрични форми за бетон

Цилиндрична форма за бетонови образци, Ø150 mm

Височина на образеца: 300mm. Форми от пластмаса с подсилени ъгли и дъно. На  дъното на формата е разположен технологичен отвор, улесняващ изваждането на  формата посредством използване на въздушен компресор.
Тегло: около 2150 g 

форми за бетонови гредички

Форма за бетонови образци, гредички (100х100х500mm)

Форми от пластмаса с подсилени ъгли и дъно. На  дъното на формата е разположен технологичен отвор, улесняващ изваждането на  формата посредством използване на въздушен компресор.
Тегло: ∼ 2100 g  (в наличност)

метални форми за кубчета

Метални форми за бетонови образци, куб 150 mm 
Стандарт: EN 12390-1 

Металните форми се състоят от 2 бр. V-образни части и дъно, които се сглобяват една към друга посредством винтове.
Формите са изработени от стоманена сплав, като всяка част е номерирана. Тегло: ∼ 15,5 kg 

метални форми за кубчета

 

Метални форми за бетонови образци, куб 150 mm 
Стандарти: EN 12390-1 | BS 1881:108 | ASTM C192, C39

Металните форми се състоят от 4 части и дъно, които се сглобяват една към друга посредством винтове.

Scroll to Top