CBR-Marshall преса за асфалтови проби

Дигитална преса по Marshall

Стандарти: EN 12697-34, 12697-23, 12697-12, EN 13108 / ASTM D1559 / AASHTO T245 / BS 598:107 / NF P98-251-2 / CNR N° 30

Специалната преса по Маршал (Marshall) е предназначена за определяне на устойчивостта на преместване на асфалтови проби. Чрез тази преса по Маршал (Marshall) в лабораторни условия се извършва изпитване на цилиндрични пробни тела с цел определяне на максималното натоварване и съответното при тези условия деформационно преместване на пробата. Задаването на работния режим и отчитането на показанията и резултатите от теста се извършва на специалния микропроцесорен компютъризиран модул за управление, който има и вграден принтер за директно разпечатване на данните в табличен и графичен вид.

Това е дигитална машина със здрава и много стабилна конструкция.
Прилаганото натоварване се отчита посредством прецизен електронен датчик.
Максимално натоварване: до 50 kN
Контролирането и отчитането на данните се осъществява посредством 8 канален микропроцесорен контролер Cyber-Plus Evolution. Дигиталната микропроцесорна контролна система Cyber-Plus Evolution включва – натоварващ датчик с капацитет 50 kN с прецизен трансдюсер за отчитане на натоварването в комплект с кабел и конектор; линеен дигитален трансдюсер за регистриране на преместването с обхват до 50mm и точност на отчитането +/- 0,1% в комплект с кабел и конектор; вграден принтер за разпечатване на данните. По време на тестването се извършва измерване и отчитане на стабилизираното натоварване изразено в kN и движението буталото в милиметри. Отчетените данни могат да се прехвърлят на компютър или да се разпечатат на принтер посредством вградения RS232 порт. Окомплектован с 1 бр. стандартна форма за определяне устойчивост на протичане с вътрешен диаметър – 101,6 mm; формата е напълно отворена от предната страна и позволява свободно поставяне на анализирания образец.

Scroll to Top