Категории:
система за определяне съдържание на целулоза и фибри
Екстрактор на растителни фибри

Екстракционната система за определяне съдържание на целулоза и фибри e специално разработен уред за определяне съдържанието на влакнести материали, за които не се изисква присъствие на оцетна киселина, оцетен трихлорид или азотна киселина.
Тази екстракционна система обединява процесите на екстракция и филтрация.
Посредством това устройство се намалява риска от евентуални загуби на проба, тъй като няма процедура по прехвърляне на проба от един в друг съд.
Постигат се отлични резултати благодарение на идентичните възпроизводими условия на провеждане на тестовете.
Удобна и лесна работа с устройството, което притежава специална стойка с ръкохватка за тиглите с проба.
Гъвкава и прецизна процедура на изпитване позволяваща пробите да бъдат претегляни на различни етапи от процеса на екстракция.

 

ПРЕДИМСТВА  на екстракционна  система за определяне съдържание на целулоза и фибри:

Апаратът е разработен за работа с 4 или 6 проби едновременно.
Избягва се преместването на пробата и по този начин се елиминира евентуалната загуба на маса по време на анализа
Той се отличава с лекота и висока възпроизводимост на работните условия на анализа.
Универсалност и прецизност на процедурата, която позволява пробата да бъде претегляна в различните стадии на екстракция.

Тегло на пробата: от 0,5 до 3 g (Обикновено около 1 g)
Възпроизводимост на резултатите: около ±1% при съдържание на влакнини от 5-30%
Измервателен обхват: 0,1 до 100%
Консумация на охлаждаща вода: 1 литър/минута

Екстракционната система е окомплектована с тигли за филтруване с пориозност Р-2, статив за тиглите, капак за нагревателя и манипулационен инструмент.

 Брой пробиВъншни размериЗахранванеТегло
 456 х 43 х 32 cm1000 W19 kg
 656 х 57 х 32 cm1500 W25 kg
Scroll to Top