Категории:
определяне на белтъци по Келдал
Автоматичен екстрактор по Келдал

Оборудването за определяне на белтъци по Келдал представлява екстракционна система, в която са интегрирани всички основни компоненти на класическите екстрактори по Келдал. Контролният блок позволява лесна и удобна работа със системата без оператора да влиза в директен контакт с работните реактиви или с пробата.

Предлагаме три модела уреди с различна степен на автоматизация на процеса. Тези апарати са идеални за работа с малки по обем проби. При тях дестилационната процедура се задава предварително от оператора, като тя може да се променя в зависимост от режима на работа. В хода на работната процедура, апаратите автоматично дозират съответните химически реактиви, поддържат и контролират съответните оптимални условия за анализ.

ПРЕДИМСТВА:

– Парова дестилационна система
– Вграден резервоар за водата необходима за паровия генератор
– Вграден резервоар за натриевата основа
– Вграденият паров генератор има стабилно закрепен нагревателен елемент и температурен термостат предпазващ системата от повишаване на температурата над допустимата граница.
– Предпазна прозрачна врата защитава специалния хладник и цилиндъра, в който се събира пробата. В случай, че тези щитове не са правилно и надеждно затворени в системата сработва блокировка, която не позволява екстрактора да бъде включен.
– Звукова аларма при приключване на последната фаза от екстракцията
– Видими стъклени дестилационни компоненти, които улесняват следенето на дестилационния процес
– Възможност за монтиране на специален набор състоящ се от стъклен съд и капак който има фиксирани специални отвори за рН-електрод, за бъркалка, за добавяне на реагента и пробата.

АВТОМАТИЧНИ ФУНКЦИИ на екстракционна система за определяне на белтъци по Келдал

  • На стартиране на процеса на дестилация
  • На дозиране на NaOH след нейното стартиране
  • На спиране на дестилационния процес и алармиране със звуков сигнал за края на работния цикъл

Екстракционната система има универсален адаптор позволяващ използването на цилиндри за Macro (Ø 42 mm) и Micro (Ø 26 mm) проби. В стандартната окомплектовка са включени 3 бр. Macro (Ø 42 mm) цилиндри за проби с обем 250 ml.

Scroll to Top