Категории:
сила на слепване, адхезия

Дигитален тестер за определяне сила на слепване (адхезия)
Стандарти: EN 1542, EN 1348, EN 1015-12, EN 13687-2, EN 13963, EN 14496 / NF P18-858 / BS 1881:207 / ISO 4624

Специалният динамометър измерва силата, която се прилага, за да се отлепи пробата, т.е. якостта на анализираните материали. Намира приложение при тестването на бетони, външни мазилки, различни видове строителни лепила и разтвори. Особено подходящ е за тестване на качеството на ремонтните работи на различни материали, където силата на свързване между двата материала е от решаващо значение.

Спецификация и предимства:

  • Капацитет на натоварване: 16 kN (5kN)
  • Резолюция: 10 N (2N)
  • Работен обхват: 0,25 to 16 kN
  • Точност и повтаряемост на резултата: по-добър от +/- 1%
  • Съпровожда се индивидуален калибрационен сертификат за измервателния датчик
  • Захранване на датчика: посредством батерии
  • Вграден сериен порт за връзка с компютър или принтер
  • Механичен брояч на направените ротации
  • Графичен дисплей за отчитане на резултата в различни измервателни единици (kN, N, lb …)
Scroll to Top