Автоматичен екстрактор на битум от асфалтови смеси
екстрактор на битум

Стандарти: EN 12697-1, EN 13108 / CNR a. VII N °38 / DIN 1996 / ASTM D2172

Автоматичен екстрактор на битум за определяне на неговото съдържанието в асфалтови смеси  посредством екстракцията му с органични разтворители – перхлоретилен или тетрахлоретилен. Специално конструираната система предотвратява отделянето на токсични газове в лабораторията и ограничава въздействието на тези газове върху операторите на машината.

По време на тестването се извършва един напълно автоматичен цикъл на анализ, който се състои от следните етапи:
– промиване, дезагрегация и разделяне на битумната смес;
– отделяне на минералната част от сместа, която се състои от разтворител, битум и пълнител
– възстановяване на използвания разтворител, което позволява неговата повторна употреба
Системата позволява за кратко време да бъдат извършени серия от тестове които обикновено изискват продължително време за подготовка и анализ. Системата намалява отделяните вредни емисии и повишава безопасността на труда.
Системата се състои от:
– Електромагнитно устройство извършващо двойно вибриращо движение (вертикално и кръгово). На това устройство могат да се монтират до 8 сита с Ø 200 mm и вис. 50mm. Върху капака на устройството е монтирано специално приспособление за разпръскване на разтворителя по време на промиването и дезагрегацията на пробата.
– Центрофуга без филтър, която се върти със скорост 11000 rpm, чаша от неръждаема стомана с Ø120mm и обем 400ml, които позволяват прецизна екстракция на битума
– Устройство за регенерация на разтворителите, което има производителност около 50l/h. Устройството е снабдено със система за охлаждане, осн.бутон за вкл/изкл. на напълно автоматичното провеждане на изпитанието.
Системата за анализ е оборудвана и с отделен контролен модул за автоматичен контрол,  управление и сигнализация.  Посредством този панел се извършва програмиране на всички функции при напълно автоматичен режим на работа.
Комплектът се състои от:
– 2 бр.чаши от неръждаема стомана с диам.120mm
– 4 бр.сита от неръжд.стомана с диам. 200 mm и размери на светлите отвори 0,075; 0,250; 0,800; 1,600 mm
– комплект кръгли уплътнения за ситата
– специален пръстен с диам.200 mm, който увеличава вместимостта на първото сито
Пълният екстракционен цикъл се изпълнява за приблизително 25 минути. Максималното количество, което може да се тества за един цикъл е 3500 g.

Scroll to Top