Категории:
влагомер за стенни покрития

Портативен универсален влагомер Surveymaster

Портативен универсален уред измерващ съдържанието на вода както в твърди материали (бетон, тухли, гипс, дървесина, строителни разтвори) така и в дълбочина по метода на без разрушителен анализ. Цифрова и звукова сигнализация.
Обхват на измерване: 6% до 100% с точност ± 0,1% от номиналното значение
Захранване: посредством батерии; Габаритни размери: 170x54x42 mm;

Използването на портативни електронни уреди е най-лесния и разпространен метод за измерване на съдържанието на влага в дърво, мазилка и замазка. Работата на влагомера за стенни покрития и други материали се на зависимостта на специфичното съпротивление на съответния материал от водното му съдържание. Когато особена точност не е необходима, методът дава сравнително добри резултати. Преобразуването на отчетените от приборите относителни единици в абсолютна влага става чрез таблици и корекционни множители, които са част от вградения в тях изчислителен алгоритъм.

Евентуалната грешка при измерването се дължи на разлики в зърнометрията, солевия състав, плътността на материала и др. За отчитане особеностите на различни дървесини и строителни материали, се налага превключване на режимите на измервателните прибори или използването на корекционни множители или таблици.

Scroll to Top