дуктилометър, базов модел
Дуктилометър, базов модел

Дуктилометър 
Стандарти: EN 13589 / EN 13398 / ASTMD113 / AASHTO T51 / NF T66-006 / NLT126

За измерване на еластичността на различни битумни материали. Автоматична работа на уреда със скорост на движение 50 mm/min. Максимално разстояние: 1500 mm.
Водната баня осигурява оптимална температура на тестването – 25°C /±0,5°C.
Максимална сила на теглене: 300 N/ ± 0,1 N
Уредът позволява провеждането на 3 теста едновременно.
Формите за образците и базовата плоча не са включени към уреда. (аксесоари)

дуктилометър
Дуктилометър с тегловни датчици

Дуктилометър с дигитален контролен модул за регистрация на данни от вградените тегловни датчици 

Стандарти: EN 13589 / EN 13398 / ASTM D113 / AASHTO T51 / NF T66-006 / NLT 126 /
За измерване на еластичността на различни битумни материали. Автоматична работа на уреда със скорост на движение 50 mm/min се осъществява благодарение на вградения прецизен мотор. Уредът позволява провеждането на 3 теста едновременно. Максимално разстояние: 1500 mm.
Максимална сила на теглене: 300N/ ± 0,1N
В уреда се монтират датчици с капацитет 50N, отчитащи натоварването, което оказват пробите по време на тяхното изпитване (разтягане)
Дигиталният контролер (Servo-Plus Evolution) има 8 аналогово-дигитални канала, в които се включват тегловните датчици отчитащи натоварването. Операционната система е разработена под Windows. Възможност за on-line връзка със сервизния отдел на фирмата производител.
Уредът е окомплектован с водната баня произведена от висококачествена неръждаема стомана, която осигурява оптимална температура на тестването: 25°C /±0,5°C. Ваната притежава допълнителен защитен термостат предотвратяващ прегряването; 1 бр. датчик за натоварване (load cell) до 50N с високо прецизен трансдюсер (В055-15)
Уредът позволява монтиране на до 3 бр. датчици за натоварване. Брикетните форми за пробите и опорната плоча не са включени към уреда. (аксесоари)

дигитален дуктилометър
Дигитален дуктилометър

Дуктилометър с дигитален контролен модул за регистрация и обработка на резултатите получени от вградените тегловни датчици

Стандарти: EN 13589, 13703, 13398 / ASTM D113, D6084 / AASHTO T51
Разработен и произведен за измерване на еластичността на различни битумни материали и за научно-изследователски цели.
Предимства и характерни особености
– Стъпаловиден мотор с прецизен дигитален регулатор, позволяващ скоростта на движение на пробата да се настройва от 1 до 400 mm/min.
– В работната вана могат да се изпитват до 3 проби едновременно.
– Устройството работи с прецизни датчици с капацитет 500N, отчитащи натоварването, което оказват пробите по време на тяхното изпитване.
– Автоматично позициониране на пробата в началото на теста
– Визуализиране на дисплея на разтеглянето в mm
– Визуализиране на графичното съотношение натоварване/разтягане
– Записване на максималното разтягане преди момента на скъсване
– Пресмятане на погълнатата при разтеглянето енергия
– Настройка на температурата на работната вана и постоянно визуализиране на актуалната температура във ваната по време на теста.
– Възможност за разпечатване на тест протокол посредством външен принтер свързан чрез USB конектор или чрез паралелния порт.
– Водната баня е произведена от висококачествена неръждаема стомана и осигурява оптимална температура на тестването. Ваната е с прозрачен капак, който намалява изпаренията и позволява постоянно следене на състоянието на пробите.
Максимална дължина на разтегляне: 1500 mm.
Максимална сила на теглене: 500 N/ ± 0,1 N
Брикетните форми за образците и поддържащата пластина не са включени към уреда. (аксесоари)
Дигиталният контролер (Servo-Plus Evolution) има 8 аналогово-дигитални канала, в които се включват тегловните датчици. Операционната система е разработена под Windows. Възможност за on-line връзка със сервизния отдел на фирмата производител. Вграден интерфейсен порт RS 232 за връзка с компютър и допълнителен принтерен порт.

Scroll to Top