Чук по Маршал
Автоматичен чук по Маршал

Автоматичен чук по Маршал (Marshall) 
Стандарти: EN 12697-10 / EN 12697-30 comparable to: BS 598:107

Автоматичен уред за уплътняване на асфалтови проби, с който се провеждат необходимия брой еднакви удари. Ударният механизъм гарантира падане на чука при всеки удар от точно една и съща височина. Машината има специален дървен пиедестал, върху който се осъществява уплътняването.
Тегло на удрящия чук: 4535 ± 15 g
Височина на падане: 457 ± 5 mm
Честота на ударите: 50 удара за 55/60 секунди
Машината е оборудване с защитен кожух съгласно изискванията на безопасност на СЕ. При отваряне на вратата на защитния кожух, машината спира работа. 
Автоматичният чук по Маршал е предназначен за уплътняване на асфалтови смеси и трамбоване на асфалтови пробни тела. Уредът автоматично спира своята работа след извършването на определен брой удари, които предварително се задават на специалния управляващ дигитален контролен модул. 
Автоматичният чук по Маршал има уникален механизъм, който е конструиран така, че трамбовката пада точно от една и съща височина.

Формата с пробата се поставя върху движещата се платформа и се фиксира към нея посредством специален затягащ механизъм.

форми по маршал
Форми по маршал

 

Форми за пробни тела по Marshall

Стандарти: EN 12697-10 / EN 12697-30:2012 / CNR N° 30 / NF P98-251-2
Вътрешен диаметър: 101,6 mm (4”); Формите са изработени от стомана и имат антикорозионно покритие  

Запълващ пръстен (фуния) за формата
Стандартна форма за Маршалови пробни тела
Основна плоча с дръжки за формата

Scroll to Top