Допълнително Меню

Друго учебно оборудване

учебно оборудване

Колекция „Геометрични обемни тела”

 

Комплектът съдържа 15 дървени модели на: конус, сфера, полу-сфера, куб, цилиндър, различни пирамиди, различни призми и правоъгълни форми. Височината на всеки модел е до 7,5 cm, а диаметъра е до 5 cm.

комплект обемни форми

Учебен комплект „Обем на геометрични тела”

 

Комплектът съдържа 4 различни геометрични тела с един и същ вътрешен обем.

Всеки един контейнер има градуировка в милилитри.