Категории:
ХПК-набор
Набор за полеви анализ на водни проби

Портативна лаборатория за извършване на химически анализ на водни проби и измерване на показатели на околната среда 

1 ниво – 10 кювети, статив, чаши от РР и стъкло, четка за почистване, набор от спринцовки да проби, 2 бутилки от 100 мл, епруветки за разреждане, шпатула, 0,1 N р-ри на HCl и NaOH
2 ниво – реагенти за определяне на 12 компонента във водните проби: амоний, нитрати, фосфати, Fe, Cu, хромати, хлориди, сулфати, сулфиди, цианиди, нитрити, хлорин (за около 100 теста)
3 ниво – фотометър, рН/tºC метър, стандартен комбиниран рН електрод с 1м кабел, температурна сонда с 5м кабел, кондуктометър с измервателен електрод, оксиметър със измервателен сензор. Уредите се захранват само с батерии (4 х АА). Алуминиев куфар за транспортиране и съхранение

спектрофотометър
Мултифункционален спектрофотометър за анализ на вода

Мултифункционален спектрофотометър за химически анализ на водни проби

Светлинен обхват: 330 до 900 nm (автоматично настройваща се дължина на вълната при избор на определен метод на анализ или настройвана от оператора при извършване на допълнителен анализ)
Възможност за измерване на 41 различни показателя в повече от 60 различни обхвата: алкалност, алуминий, амоний (4 обхвата), арсен, бром, кадмий, хлориди (2 обхвата), хлорини (4 обхвата), хлорен диоксид, хром, ХПК (3 обхвата), мед (3 обхвата), цианиди, флуориди, формалдехид (3 обхвата), калциева твъдост (2 обхвата), хидразин (2 обхв), водороден прекис (2 обхв), желязо (5 обхв), олово (2 обхв), манган (3 обхв), молибдат, никел (3 обхв), нитрати (2 обхв), нитрити (3 обхв), азот (2 обхв), озон , феноли, фосфати (6 обхв), орто-фосфати (5 обхв), рН, калий, силиций (3 обхв), сулфати, сулфиди, сулфити, сърфактанти, мътност, уреа, цинк.
Широк графичен дисплей, възможност за измерване на проби в кръгли (Ø16 mm) и правоъгълни кювети без адаптер, Възможност за модифициране на съществуващи и на създаване на нови измервателни методи; Интeрфейс RS 232; Съхранение на 1000 измерени данни;
Комплект: резервна лампа, 12 кръгли кювети с капаче (вис.48 mm, Ø24 mm),10 кръгли кювети с капаче (вис. 90mm, Ø16 mm), правоъгълна кювета от оптично стъкло W100 (50mm дълж.на оптич.път), правоъгална кювета W 100 (10 mm дълж.на оптич.път), пластмасова пръчица за разбъркване, Сериен кабел за връзка с компютър. куфар за съхранение и транспортиране. Реактивите се поръчват отделно.

Scroll to Top