Категории:
машина за изпитване на опън на стомана

Автоматична хидравлична универсална машина за изпитване на опън / натиск с дигитален контролен модул със сензорен дисплей
Стандарти: EN 10002 / EN ISO 6892, 7500-1 / ASTM C39, E4 / BS 1610 / NF P 18-411 / DIN 51220 / AASHTO T22

– За изпитване на сила на опън на арматурно желязо при максимално натоварване до 500 kN

– За изпитване якост на натиск кубове и цилиндри от бетон при максимално натоварване до 1500 kN
Тези компактни машини са изключително удобни и практични, т.к. позволяват провеждане на тестове за изпитване на сила на опън на кръгло арматурно желязо с диаметър от Ø6 до Ø25mm и на плоски плоски детайли с размер до 25x15mm при максимално натоварване до 500 kN; както и изпитване якост на натиск кубове (150mm) и цилиндри (до Ø160xh320mm) при максимално натоварване до 1500 kN.
Машината е оборудвана с дигитален контролер с touch screen дисплей за настройка на работата на уреда: въвеждане на номера на стандарта съгласно, който се извършва тестването; въвеждане размерите на образеца и скоростта на движение на буталото; въвеждане на идентификационен номер.
Микропроцесорният контролер автоматично регулира и контролира скоростта на движение на челюстите.
Дигиталният контролер има 8 аналогово-дигитални канала, в които се включват регистриращи датчици (за натиск, за разтягане, отместване, температура или други). Операционната система е разработена под Windows. Възможност за on-line връзка със сервизния отдел на фирмата производител. Вграден интерфейсен порт RS 232 за връзка с компютър и допълнителен принтерен порт. Вграден принтер за документиране на резултатите. Машината пристига с официален сертификат за калибрация от оторизираната лаборатория на фирмата-производител. Тестовете се провеждат посредством използването на специални челюстни механизми, които са изработени от волфрамова стомана, като твърдостта на захващащите повърхности е по-голяма от 65HRC.
Височината на долната придържаща глава се може да се променя и настройва в зависимост от дължината на тестовия образец, с помощта на специален вграден електродвигател. Челюстните механизми се активират посредством използването на въздушен компресор.
– Максимално натоварване при опън: 700 kN
– Разстояние между захващащите челюсти: от 100mm до 800 mm
– Оптимално разстояние между челюстните механизми: 450 mm
– Ход на горното хидравлично бутало: 300 mm
– Ход на долната придържаща глава: 400 mm
– Разстояние между поддържащите колони на рамката: 440 mm
– Точност и възпроизводимост: ± 1% от измерената величина
Захранване: 230V, 1ph, 50Hz, 750 W; Тегло: 850 ÷ 900 kg

Автоматична хидравлична универсална машина за изпитване на опън / натиск с дигитален контролен модул със сензорен дисплей

Стандарти: EN 10002 / EN ISO 6892, 7500-1 / ASTM C39, E4 / BS 1610 / NF P 18-411 / DIN 51220 / AASHTO T22
– За изпитване на сила на опън на арматурно желязо при максимално натоварване до 500 kN
– За изпитване якост на натиск кубове и цилиндри от бетон при максимално натоварване до 1500 kN
Тези компактни машини са изключително удобни и практични, т.к. позволяват провеждане на тестове за изпитване на сила на опън на кръгло арматурно желязо с диаметър от Ø6 до Ø25mm и на плоски плоски детайли с размер до 25x15mm при максимално натоварване до 500 kN; както и изпитване якост на натиск кубове (150mm) и цилиндри (до Ø160xh320mm) при максимално натоварване до 1500 kN.
Машината е оборудвана с дигитален контролер с touch screen дисплей за настройка на работата на уреда: въвеждане на номера на стандарта съгласно, който се извършва тестването; въвеждане размерите на образеца и скоростта на движение на буталото; въвеждане на идентификационен номер.
Микропроцесорният контролер автоматично регулира и контролира скоростта на движение на челюстите.
Дигиталният контролер има 8 аналогово-дигитални канала, в които се включват регистриращи датчици (за натиск, за разтягане, отместване, температура или други). Операционната система е разработена под Windows. Възможност за on-line връзка със сервизния отдел на фирмата производител. Вграден интерфейсен порт RS 232 за връзка с компютър и допълнителен принтерен порт. Вграден принтер за документиране на резултатите. Машината пристига с официален сертификат за калибрация от оторизираната лаборатория на фирмата-производител. Тестовете се провеждат посредством използването на специални челюстни механизми, които са изработени от волфрамова стомана, като твърдостта на захващащите повърхности е по-голяма от 65HRC.
Височината на долната придържаща глава се може да се променя и настройва в зависимост от дължината на тестовия образец, с помощта на специален вграден електродвигател. Челюстните механизми се активират посредством използването на въздушен компресор.
– Максимално натоварване при опън: 700 kN
– Разстояние между захващащите челюсти: от 100mm до 800 mm
– Оптимално разстояние между челюстните механизми: 450 mm
– Ход на горното хидравлично бутало: 300 mm
– Ход на долната придържаща глава: 400 mm
– Разстояние между поддържащите колони на рамката: 440 mm
– Точност и възпроизводимост: ± 1% от измерената величина
Захранване: 230V, 1ph, 50Hz, 750 W; Габар.размери: 780x420x1700mm; Тегло: 850 ÷ 900 kg

Автоматична хидравлична машина за статични изпитвания на разтягане на арматурно желязо с дигитален контролен модул със сензорен дисплей

Стандарти: EN 10002 / EN ISO 6892, 7500-1 / ASTM C39, E4
– За изпитване на сила на опън на арматурно желязо при максимално натоварване до 700 kN
– За провеждане на тестове за сила на опън на кръгло арматурно желязо с диаметър от Ø1 до Ø35mm и на плоски плоски детайли с дебелина до 12mm и макс. ширина до 65mm
Тази хидравлична машина за изпитване на опън е оборудвана с дигитален контролер с touch screen дисплей за настройка на работата на уреда: въвеждане на номера на стандарта съгласно, който се извършва тестването; въвеждане размерите на образеца и скоростта на движение на буталото; въвеждане на идентификационен номер.
Микропроцесорният контролер в тази машина за изпитване на опън автоматично регулира и контролира скоростта на движение на челюстите.
Дигиталният контролер има 8 аналогово-дигитални канала, в които се включват регистриращи датчици (за натиск, за разтягане, отместване, температура или други). Операционната система е разработена под Windows. Възможност за on-line връзка със сервизния отдел на фирмата производител. Вграден интерфейсен порт RS 232 за връзка с компютър и допълнителен принтерен порт. Вграден принтер за документиране на резултатите. Машината пристига с официален сертификат за калибрация от оторизираната лаборатория на фирмата-производител
Тестовете се провеждат посредством използването на специални челюстни механизми, които са изработени от волфрамова стомана, като твърдостта на захващащите повърхности е по-голяма от 65HRC.
Височината на долната придържаща глава се може да се променя и настройва в зависимост от дължината на тестовия образец, с помощта на специален вграден електродвигател. Челюстните механизми се активират посредством използването на въздушен компресор.
– Максимално натоварване при опън: 700 kN
– Разстояние между челюстите: от 100mm до 800mm
– Оптимално разстояние между челюстите: 450 mm
– Ход на горното хидравлично бутало: 300 mm
– Ход на долната придържаща глава: 400 mm
– Разстояние между поддържащите колони: 440 mm
– Отчитане на прилаганото натоварване: посредством чувствителен датчик с точност 0,01% U.V.
– Клас на точност: Клас I, EN 10002-2
– Отчитане на хода: посредством чувствителен линеен преобразователен датчик с точност 0,01mm
Захранване: 230V, 3ph, 50Hz, 2000 W;

Scroll to Top